Ağ İletişimi Hakkında Bilgi

Bilgi ve iletişim açısından ağ ve ağ iletişimi bilgisayar ve internet için oldukça önemli kavramlardır bu nedenle bu ve buna ait kavramları iyi bilmek gerekir.   Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi, kaynakların çok sayıda kişi tarafından paylaşılması ve yer, zaman sorunu olmaksızın insanların birbirleriyle haberleşebilmesi yaşadığımız çağda bilgisayar ağları kavramını bir kez daha ortaya koymaktadır.

%image_alt%
Paralel İletişim

Paralel veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı anda gönderilmesidir. Paralel veri iletiminde gönderilecek bilginin her biti için ayrı bir kablo bağlantısı bulunur.

slide_4
Konuyu biraz daha açarsak;

Bir verinin alıcıya gönderilmesi sırasında, verinin her bir biti için ayrı bir hat kullanılıyor ise, bu iletişim yöntemine paralel iletişim denir.

Verici ve alıcı arasında, aktarılacak veri içindeki bit sayısı kadar hat bulunmaktadır. Ayrıca veri hatlarına ek olarak al ve hazıe bağlantıları bulunmaktadır.

– Hazır ve Al bağlantıları aynı zamanda el sıkışma bağlantısı olarak anılır.

– Alıcı almaya hazır olduğunu hazır çıkışını bir konuma çekerek bildirir.

– Verici, verileri iletişim yoluna yerleştirdiğini alıcıya al al çıkışını bir konuma çekerek bildirir.

Seri İletişim

Seri veri iletimi, bir veri içindeki bitlerin aynı hat üzerinden ard arda gönderilmesidir. Bilgisayar ağlarında kullanılan iletişim seri iletişimdir. Seri veri iletiminde, bir kerede bir karakterin sadece bir biti iletilir. Alıcı makine, doğru haberleşme için karakter uzunluğunu, başla-bitir (start-stop) bitlerini ve iletim hızını bilmek zorundadır. Paralel veri iletiminde, bir karakterin tüm bitleri aynı anda iletildiği için başla-bitir bitlerine ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla doğruluğu daha yüksektir. Paralel veri iletimi, bilginin tüm bitlerinin aynı anda iletimi sebebiyle çok hızlıdır.

paralelseri

Seri iletişim senkron seri iletişim ve senkron seri iletişim olmak üzere iki çeşittir:

– Asenkron seri iletişim

asenkron
Herhangi bir zamanda veri gönderilebilir. Veri gönderilmediği zaman hat boşta kalır. Senkron seri iletişimden daha yavaştır. Her veri grubu ayrı olarak gönderilir. Gönderilen veri
bir anda bir karakter olacak şekilde hatta bırakılır. Karakterin başına başlangıç ve sonunda hata sezmek için başka bir bit eklenir. Başlangıç için başla biti (0), veri iletişimini
sonlandırmak için ise dur biti (1) kullanılır.

– Senkron seri iletişim

%image_alt%
Senkron iletişim alıcı ve vericinin eş zamanlı çalışması anlamına gelir. Önce gönderici taraf belirli bir karakter gönderir. Bu her iki tarafça bilinen iletişime başlama karakteridir.
Alıcı taraf bu karakteri okursa iletişim kurulur. Verici bilgileri gönderir. Transfer işlemi veri bloku tamamlanana ya da alıcı verici arasındaki eşleme kayboluncaya kadar devam eder.

Ağ İletişimi Hakkında Bilgi İçin Yorum Yap