Ağ Topolojileri Nedir?

Ağ Topolojileri Hakkında

%image_alt%
Topoloji bilgisayarların birbirine nasıl bağlandıklarını tanımlayan genel bir terimdir. Topolojinin bir kısmı kablolama arabirimlerinden bahseden fiziksel topoloji kısmıdır. Diğer
kısmı ise medyanın veri gönderiminde nasıl kullanıldığından bahseden mantıksal topoloji kısmıdır.

1. Yol (Bus) Topolojisi

Topolojisi

Bütün terminaller tek bir doğrusal kablo ile birbirlerine bağlanmışlardır. Burada hatta gönderilen sinyal tüm terminallere gider. Sinyal bir hedefe ulaşana ya da bir sonlandırıcıya
gelene kadar hatta dolaşır. Hattaki bilgi akışı çift yönlüdür. Kaynak istasyon bilgiyi hatta bırakır. Bilgi her iki yönde ilerleyerek hatta yayılır. Ancak bu topolojide birden fazla
istasyonun bilgi göndermesi durumunda ağ trafiğinde aksamalar meydana gelir. Bunu önlemek için hat paylaşımını düzenleyen ağ protokolleri kullanılmalıdır.
Bus topolojisi kullanılarak kurulan ağlarda koaksiyel kablo kullanılır, ağdaki her istasyona ise T-konnektör takılır. Bus topolojisinde verileri sonlandırmak için mutlaka
kablonun iki ucuna sonlandırıcı (terminatör) adı verilen ağı sonlandıran parçalar takılmalıdır.

Bus topolojisinin Avantajları

– Ucuz ve kurulumu kolay bir çözümdür.
– Kablo yapısı güvenlidir.
– Merkezi birime ihtiyaç duyulmaz.

Bus topolojisinin Dezavantajları

– En büyük dezavantajı bir istasyonda oluşan hatanın (temassızlık,
kopukluk, kısa devre vs.) tüm sistemi etkilemesidir.
– Arıza tespiti zordur.
– Maksimum 30 istasyon bağlanabilir.

2. Yıldız (Star) Topolojisi

Topolojisi1

En yaygın kullanılan topoloji tipidir. Bu topolojisinde her bilgisayar ağ iletişiminin gerçekleşmesi için merkezi birim (switch, hub, vs ) dediğimiz cihazlara bağlanır. Hatta
gönderilen sinyal önce merkezi birime ulaşır, buradan hedefe yönlendirilir.

Yıldız topolojisinin Avantajları

– Bir istasyonun arızalanması ağı etkilemez.
– Ağa yeni bir istasyon eklemek kolaydır.
– Arıza tespiti kolaydır.

Yıldız topolojisinin Dezavantajları

– Merkezi birimin devre dışı kalması tüm sistemi etkiler.
– Çok fazla kablo kullanıldığı için diğer topolojilere göre masraflıdır.

3. Ağaç (Tree) Topolojisi

Topolojisi2

Genellikle yıldız topolojisindeki ağları birbirine bağlamak için kullanılır. Böylece ağlar büyütülebilir. Bir ağacın dalları farklı topolojilerdeki ağları temsil eder, ağacın gövdesi
ile de bunlar birbirine bağlanabilir.

4. Halka (Ring) Topolojisi

Topolojisi3

Mantıksal olarak bir daire şeklinde tüm düğümlerin birbirine bağlandığı topoloji çeşididir. Hatta gönderilen sinyal hedefe ulaşıncaya kadar tüm terminallere uğrar.
Düğümlerden herhangi birindeki hatanın ya da kablodaki bir sorunun tüm sistemi etkilemesi bu topolojinin en önemli dezavantajıdır.

Ağ Topolojileri Nedir? İçin Yorum Yap