.MSU Dosyaları Nasıl Çıkarılır?

.MSU Dosyaları Nasıl Çıkarılır?

Windows Vista, Microsoft Windows Update / Güvenlik Güncelleştirmesi paketleri standart sıkıştırılmış arşiv dosyası ve güncelleştirme meta veri dosyaları ve yük taşıma kapasiteleri içeren .MSU dosya biçimi başladı.

.MSU dosyaların içeriği hakkında ayıklamak, dosya dışına çıkarmak için bilgi vermeye çalışacağız.

Nasıl Yapılır?

  • Komut İstemi (ya da yönetici olarak çalıştırın) çalıştırın ve. Msu dosya içeriğini ayıklamak için aşağıdaki sözdizimini kullanın.

expand –f:* <pakcage-name.msu> <destination-folder>

 

Örnek:

expand –f:* Windows6.1-KBXXXXXX-x86.msu C:\\ExtractedMsu\\

 

  • Çıkardıktan sonra, aşağıdaki komut satırı sözdizimi ile Paket Yöneticisi kullanarak yükleme yapabilirsiniz.

pkgmgr.exe /n:C:\\ExtractedMsu\\Windows6.1-KBXXXXXX-x86.XML

Uygulama Alanı:

  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008

.MSU Dosyaları Nasıl Çıkarılır? İçin Yorum Yap