TCP/IP Protokolü Nedir?

TCP/IP Hakkında Bilgi

TCP açılım olarak Transmission Control Protocol anlamına gelmektedir.IP ise Internet Protocol anlamına gelmektedir.Bilgisayarlar arası veri iletişiminin kurallarını koyar.Bilgisayarlar arasındaki veri iletme ve veri alma işlemi bazı kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.İşte bu kurallara da TCP/IP protokolleri denilmektedir.

TCP/IP protokollerine örnek vermek gerekirse FTP, SMTP ve TELNET gibi protokolleri gösterebiliriz.Bilindiği gibi FTP (File Transfer Protocol) dosya alma/gönderme protokolüdür.SMTP  (Simple Mail Transfer Protocol) elektronik posta iletişim protokolüdür.TELNET protokolü ise internet üzerindeki başka bir bilgisayarda etkileşimli çalışma için geliştirilen *login* protokolüdür.Bir diğer protokol ise HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol) protokolüdür.

TCP/IP Protokolü Nedir? İçin Yorum Yap